Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

CHÚNG TA HỌC ĐỂ BIẾT RÕ MÌNH THẬT SỰ LÀ AI?

Cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự. Đời sống là một trường học vĩ đại mà trong đó người ta […]

KHOA HỌC CẦN PHẢI CÓ LƯƠNG TÂM, CÔNG NGHỆ CẦN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM

Ngày nay, khoa học đã phát triển vượt bậc. Công nghệ phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt. Một sản phẩm vừa phát minh ra đã có thể trở nên lỗi thời vì ngay sau đó đã có sản phẩm khác mới hơn xuất hiện. Một lý thuyết vừa được đề xướng đã có […]

SỰ VẬN HÀNH CỦA NHÂN QUẢ

Theo Phạn ngữ, Karma có nghĩa là hành động. Bất cứ một hành động nào như cử chỉ (thân), lời nói (khẩu) hay ý nghĩ (ý) cũng đều tạo ra một phần phản lực (nghiệp). Hành động dựa trên ý thức. Do đó, giữa nghiệp và thức có mối tương quan chặt chẽ với nhau. […]

VÔ THỨC TẠO RA NỀN TẢNG ĐỂ SỰ TỈNH THỨC DIỄN RA

Điều ta quan tâm không phải là “Làm sao để con đi ngủ” hay “Làm sao để con ăn”. Nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng một nền móng tâm hồn cho con và cho chính ta. Điều này buộc ta phải xem xét lại cách tiếp xúc với con ở cấp độ cơ […]

CON CÁI THỨC TỈNH CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?

Bất chấp mục đích cao quý của ta, bởi vì vẫn nuôi dạy con theo cách ta từng được dưỡng dục, dấu ấn ấu thơ của ta vẫn tái hiện trên con. Tôi xin lấy ví dụ minh họa bằng trường hợp của một người mẹ và con gái mà tôi tư vấn. Jessica vẫn […]