Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN HÓA VẾT THƯƠNG

Cảm xúc đến với trẻ con một cách dễ dàng. Chúng đón nhận, rồi buông xả cảm xúc một cách tự nhiên. Cảm xúc đến rồi đi nhẹ nhàng như sóng nước. Người lớn chúng ta lại thường không dám đón nhận cảm xúc. Ta thấy thật khó khăn khi muốn tha thứ cho những […]