Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CON

Các nhà giáo dục trẻ em Israel vô cùng cơi trọng việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của trẻ, vì kỹ năng giao tiếp tốt hay xấu ảnh hưởng tới chất lượng học tập, làm việc và cuộc sống sau này của mỗi người. Các chuyên gia đưa ra các tiêu chí đánh giá […]

“TỈNH THỨC” LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DIỄN TRÌNH LIÊN TỤC

“TỈNH THỨC” LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DIỄN TRÌNH LIÊN TỤC. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC TỈNH THỨC. Sự tỉnh thức không phải là điều kỳ diệu chỉ xảy ra với những người may mắn. Đó là một quá trình liên tục chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống. “Tỉnh thức” là […]