Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

“TỈNH THỨC” LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DIỄN TRÌNH LIÊN TỤC

“TỈNH THỨC” LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DIỄN TRÌNH LIÊN TỤC. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC TỈNH THỨC. Sự tỉnh thức không phải là điều kỳ diệu chỉ xảy ra với những người may mắn. Đó là một quá trình liên tục chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống. “Tỉnh thức” là […]