Monthly Archives: Tháng Năm 2024

CHUYỆN SÁCH ‘QUỐC TẾ’ VÀ SỰ TRANH LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH: SỰ THẬT VÀ CẢNH BÁO

Nhiều người hỏi tôi về sự kiện một trường “quốc tế” ở Việt Nam đưa một quyển sách mô tả hành vi QHTD giữa 2 bé có nhiễm sắc thể XY một cách chi tiết và sống động vào chương trình dạy Văn cho học sinh lớp 11. Phe phản đối cho rằng đây là […]