TẤN

Nếu bạn thực tập ngồi thiền, thiền hành, thực tập hơi thở chánh niệm, ăn cơm chánh niệm mỗi ngày thì sự thực tập sẽ được nuôi dưỡng đều đặn, liên tục và đó chính là Tấn.

Xem thêm

TÍN

Tín là tin rằng có một con đường đưa ta tới tự do, giải thoát và chuyển hoá phiền não. Nếu thấy được con đường này và đi theo thì sẽ có quyền lực. Những người không có đường đi thì cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi.

Xem thêm

LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Trí Tín

❯ Mã số thuế: 0316856407 
❯ Hotline: 090-161-9119 

❯ Đầu tư: tritininvest.com 

❯ Thiện nguyện: tuongtuc.com 

Talk To My Soul