Category Archives: Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CON

Các nhà giáo dục trẻ em Israel vô cùng cơi trọng việc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của trẻ, vì kỹ năng giao tiếp tốt hay xấu ảnh hưởng tới chất lượng học tập, làm việc và cuộc sống sau này của mỗi người. Các chuyên gia đưa ra các tiêu chí đánh giá […]

PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÀ CHO TRẺ

Muốn bồi dưỡng kỹ năng sinh tồn cho con, trước hết phải bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhà. Một nhà giáo dục học Do Thái tổng kết, đứa trẻ không được cha mẹ làm việc nhà, lớn lên sẽ có một số biểu hiện không tốt như sau: Năng lực làm việc kém, “nói […]

PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI DO THÁI

Do Thái là dân tộc giàu có và thông thái bậc nhất, phương pháp giáo dục quản lý tài sản của họ có thể làm khuôn mẫu cho cả thế giới. Giai đoạn thứ nhất: Nhận biết tiền Khi con còn đang bi bô tập nói, các bậc cha mẹ sẽ dạy chúng phân biệt […]

BƯỚC RA KHỎI BỐN SAI LẦM LỚN TRONG CÁCH YÊU THƯƠNG CON

1/ Người chết vì bị chìm dưới nước gọi là chết chìm, còn nếu tình yêu của cha mẹ tuôn chảy tràn lan, nhấm chìm con cái mình bên trong, thì đó gọi là nuông chiều. Nuông chiều là một loại tình yêu để lại hậu họa khôn lường, khiến con cái của chúng ta […]

TÌNH YÊU NGỌN LỬA VÀ TÌNH YÊU HÌNH TỬ CUNG

1/ Cha mẹ lùi lại phía sau, làm quân sư có trách nhiệm tham mưu, quan sát, nhắc nhở trẻ chứ không ôm đồm hết mọi việc Mọi sự cạnh tranh trong xã hội hậu công nghiệp hóa và kinh tế 4.0, 5.0 sau này đều mang tính toàn cầu. Bởi thế, để đảm bảo […]

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CÁC BẬC CHA MẸ NÊN NHẰM VÀO MỤC ĐÍCH ĐEM LẠI LỢI ÍCH SUỐT ĐỜI CHO CON, CHỨ KHÔNG NÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU TẠM THỜI CỦA CON

1/ Tình yêu thương của các bậc cha mẹ nên nhằm vào mục đích đem lại lợi ích suốt đời cho con, chứ không nên đáp ứng nhu cầu tạm thời của con Một con sư tử mẹ dạy sư tử con săn mồi. Sư tử mẹ bảo hai sư tử con: “Các con nghe […]