Monthly Archives: Tháng Sáu 2024

HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ: TU GIẢI THOÁT VÀ THỜI ĐẠI TRÁI ĐẤT MỚI 5.0

Đừng chỉ ngắm Phật mà hãy thành Phật! Hôm qua có một bạn hỏi “ Hiện tượng sư thích Minh Tuệ đang phủ sóng khắp hang cùng ngõ hẻm liệu có thể hiện điều gì? Dân chúng mất lòng tin quá nhiều, giờ có 1 người để bám víu hay là sự cuồng tín, hay […]