Category Archives: Uncategorized

TIẾP XÚC VỚI NHỮNG GÌ NHIỆM MÀU

Chúng ta có khuynh hướng nghĩ tới chuyện buồn đau, chú ý tới mặt buồn đau. Làm như vậy là mời hạt giống buồn đau lên, tưới tẩm những hạt giống buồn đau, thất vọng và gieo thêm những hạt giống buồn đau mới. Những cái đẹp, lành và tươi mát lúc nào cũng có […]

GIỮ GÌN VÀ NUÔI DƯỠNG NHỮNG HẠT GIỐNG TỐT

Tâm ta có hai phần: phần tàng thức là nơi cất giữ những hạt giống và phần ý thức là nơi các hạt giống biểu hiện. Ví dụ trong tàng thức của ta có một hạt giống của cái giận. Khi nhân duyên đầy đủ thì hạt giống đó phát hiện thành một năng lực […]

CÂY BỒ CÔNG ANH MỈM CƯỜI CHO TÔI

Khi một em bé hay một người lớn mỉm cười, điều đó rất quan trọng. Trong đời sống hằng ngày, nếu ta biết mỉm cười, nếu ta có an lạc, hạnh phúc, thì không phải chỉ có ta được sung sướng mà mọi người quanh ta cũng sung sướng. Bắt đầu một ngày bằng nụ […]

CÂY BỒ CÔNG ANH MỈM CƯỜI CHO TÔI

Khi một em bé hay một người lớn mỉm cười, điều đó rất quan trọng. Trong đời sống hằng ngày, nếu ta biết mỉm cười, nếu ta có an lạc, hạnh phúc, thì không phải chỉ có ta được sung sướng mà mọi người quanh ta cũng sung sướng. Bắt đầu một ngày bằng nụ […]