Monthly Archives: Tháng Chín 2019

THỰC TẬP CHÁNH NIỆM GIỚI THỨ NĂM

Tất cả chúng ta cần có một kế hoạch tiết thực (diet) thông minh, trên căn bản của lý tưởng thương yêu và phụng sự. Năm phép Thực Tập Chánh Niệm (năm giới tân tu) là con đường thoát khổ cho nhân loại và cho riêng mỗi cá nhân. Quán chiếu sâu sắc vào cách […]

NĂM THỰC TẬP CHÁNH NIỆM

Thực tập chánh niệm thứ nhất: Tôn trọng sự sống Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không […]

ĂN CHO ĐÚNG VÀ ĂN ÍT LẠI

Có nhiều người ăn thật nhiều để quên đi buồn phiền, trầm cảm. Nhưng ăn nhiều quá sẽ gây hại cho bộ phận tiêu hóa và sân hận dễ phát khởi. Ăn nhiều quá sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng. Nếu không biết xử lý thì năng lượng ấy có thể biến thành năng […]

NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĂN QUYẾT ĐỊNH CON NGƯỜI CHÚNG TA

Sân hận, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả đều có gốc rễ từ thể chất của ta và các thức ăn ta tiêu thụ. Ta phải có một kế hoạch ăn uống, tiêu thụ như thế nào để cho khỏi phải bị sân hận, bạo động xâm chiếm. Ăn uống là một khía cạnh của […]

ĐÂU LÀ NGUỒN GỐC CỦA KHỔ ĐAU & BẤT AN?

CHÍNH TÂM BẤT THIỆN SINH RA SỰ BẤT AN Bạn thân mến, chắc hẳn, bạn đang đi tìm cho mình một phương pháp để giải quyết những bất an, khổ đau khó khăn trong đời sống của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có rất nhiều tình huống, lý trí bạn biết […]

SỨC MẠNH CỦA TINH TẤN (Tấn)

Có năm thứ tham dục, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Chúng tôi gửi gắm bạn năm thứ quyền lực chân thực từ đạo Bụt, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định […]

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN (Tín)

Có năm thứ tham dục, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Chúng tôi gửi gắm bạn năm thứ quyền lực chân thực từ đạo Bụt, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định […]

SỨC MẠNH CỦA TUỆ GIÁC (Tuệ)

Có năm thứ tham dục, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Chúng tôi gửi gắm bạn năm thứ quyền lực chân thực từ đạo Bụt, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định […]

SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG (Định)

Có năm thứ tham dục, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Chúng tôi gửi gắm bạn năm thứ quyền lực chân thực từ đạo Bụt, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định […]

SỨC MẠNH CỦA CHÁNH NIỆM (Niệm)

Có năm thứ tham dục, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực đó là tham tiền (tài), tham danh (danh), tham sắc (sắc), tham ăn (thực) và tham ngủ (thùy). Chúng tôi gửi gắm bạn năm thứ quyền lực chân thực từ đạo Bụt, năm thứ đó là: tín, tấn, niệm, định […]