Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

TỪ BI QUÁN

Từ là đem niềm vui đến cho người, bi là lấy nỗi khổ của người ra. Chúng ta ai cũng có hạt giống từ bi và nhờ thực tập quán chiếu “thương người như thể thương thân” ta triển khai những hạt giống này thành những nguồn năng lượng dồi dào. Từ bi là tình […]

TIẾP XÚC VỚI NHỮNG GÌ NHIỆM MÀU

Chúng ta có khuynh hướng nghĩ tới chuyện buồn đau, chú ý tới mặt buồn đau. Làm như vậy là mời hạt giống buồn đau lên, tưới tẩm những hạt giống buồn đau, thất vọng và gieo thêm những hạt giống buồn đau mới. Những cái đẹp, lành và tươi mát lúc nào cũng có […]