Monthly Archives: Tháng Năm 2022

AI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CON BẠN NHIỀU NHẤT?

Ai là người có thể làm tổn thương con bạn nhiều nhất? Ai là người có thể gây cho con bạn những vết thương tàn nhẫn nhất? Ai có thể hủy hoại cả cuộc đời con? Ai có thể giết con bạn ngay cả khi nó còn sống? Đó chính là bố mẹ. Và chính […]