Monthly Archives: Tháng Chín 2023

ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY CHO CHÚNG TA CẢM GIÁC HIỆN DIỆN

Cảm giác hiện diện là cảm giác được nhìn thấy bởi những người quan trọng, hoặc được coi trọng bởi những người đặc biệt. Tiền đề của việc nhìn thấy người khác là có thể đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của người khác, thay vì nhìn người khác theo quan điểm của […]