Monthly Archives: Tháng Tám 2021

MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN CON TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN CHÍNH TA

Một khía cạnh nữa trong việc chấp nhận con người thật của con là chấp nhận hình ảnh người bố, người mẹ mà con cần. Mức độ chấp nhận con cái hoàn toàn lệ thuộc vào mức độ chấp nhận bản thân ta – cả con người hiện tại và con người mà ta có […]

GIẢI PHÓNG CON KHỎI SỰ PHÁN XÉT CỦA TA

Bạn có tưởng tượng được con cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi sự thừa nhận của người lớn và sợ hãi nếu không có được nó? Điều này khác hẳn với việc hiểu rõ rằng chúng được chấp nhận và tôn trọng vô điều kiện. Làm cha mẹ, việc tối quan trọng là […]