Monthly Archives: Tháng Tám 2021

THỔI BAY CÁI TÔI (PHẦN III)

Mặc dù cách thể hiện ở mỗi người đều khác nhau, cái tôi có một số khuôn mẫu chung – hay còn gọi là những kiểu “cái tôi” điển hình. Sẽ có ích nếu ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của từng khuôn mẫu đó. Cái tôi của hình tượng Cái tôi của sự […]

THỔI BAY CÁI TÔI (PHẦN II)

Mặc dù cách thể hiện ở mỗi người đều khác nhau, cái tôi có một số khuôn mẫu chung – hay còn gọi là những kiểu “cái tôi” điển hình. Sẽ có ích nếu ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của từng khuôn mẫu đó. Cái tôi của hình tượng Cái tôi của sự […]

THỔI BAY CÁI TÔI (PHẦN I)

Khi trao cho con sự chấp nhận mà chúng xứng đáng có được, ta sẽ chạm tới kho báu mà mọi hoạt động tâm linh hướng tới: cơ hội từ bỏ cái tôi. Là cha mẹ, thật khó để không bị dính mắc bởi cái tôi. Chỉ cần nói “Đây là con tôi”, thế là […]

MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN CON TƯƠNG ỨNG VỚI MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN CHÍNH TA

Một khía cạnh nữa trong việc chấp nhận con người thật của con là chấp nhận hình ảnh người bố, người mẹ mà con cần. Mức độ chấp nhận con cái hoàn toàn lệ thuộc vào mức độ chấp nhận bản thân ta – cả con người hiện tại và con người mà ta có […]

ĐỪNG DẠY CON RẬP KHUÔN

Để chấp nhận con ta phải từ bỏ mô thức rập khuôn của xã hội và tiếp cận mỗi đứa trẻ như một đơn vị riêng biệt. Khi bắt được “sóng” của trẻ, ta sẽ nhận ra rằng thật ngờ nghệch khi cố đúc con theo “khuôn”. Ngược lại, mỗi đứa trẻ cần những điều […]

LÒNG BAO DUNG CHÍNH LÀ CHÌA KHÓA

Để chấp nhận con người hiện tại của con, ta cần từ bỏ tất cả ý tưởng rằng chúng “phải” là người thế nào – một sự từ bỏ gần giống với việc ngừng hoàn toàn hoạt động của tâm trí – và giao cảm thuần khiết với con, để làm sao có thể phản […]

GIẢI PHÓNG CON KHỎI SỰ PHÁN XÉT CỦA TA

Bạn có tưởng tượng được con cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi sự thừa nhận của người lớn và sợ hãi nếu không có được nó? Điều này khác hẳn với việc hiểu rõ rằng chúng được chấp nhận và tôn trọng vô điều kiện. Làm cha mẹ, việc tối quan trọng là […]