Monthly Archives: Tháng Một 2020

THẢ BOM LÊN CHÍNH MÌNH

“Xin Chúa tha tội cho họ, vì họ không biết họ đã làm gì”, Chúa Jesus đã nói như vậy. Một người phạm tội hoặc gây ra đau khổ cho kẻ khác là vì kẻ ấy không biết mình đang làm gì. Nhiều người trẻ đã phạm tội mà không biết, không hiểu rằng sự […]

ĐỐI THOẠI ĐỂ CHẤM DỨT SÂN HẬN VÀ BẠO ĐỘNG

Tại Los Angles, bốn cảnh sát viên đánh một người da đen gần chết. Báo chí khắp thế giới đua nhau viết về chuyện đó và ai cũng muốn đứng về một phe, hoặc là bênh người bị đánh hoặc là bênh người cảnh sát. Khi bạn phán xét và thiên về một bên tức […]

XÂY DỰNG MỘT LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CÓ TÂM TỪ BI

Hiền lành, tử tế không có nghĩa là thụ động. Từ bi không có nghĩa là để cho người khác giày đạp, tiêu diệt mình. Phải tự bảo vệ mình và bảo vệ những người khác. Nếu cần giam một người nào rất nguy hiểm thì phải giam vậy. Nhưng mà phải làm chuyện đó […]

TUỆ GIÁC CHẤM DỨT SÂN HẬN

Bạn là ai? Bạn chính là người kia. Bạn giận con bạn tức là bạn giận chính bạn. Nghĩ rằng con bạn không phải là bạn là sai lầm. Con bạn là tiếp nối của bạn trên phương diện di truyền, sinh lý, khoa học. Đây là sự thật. Ai là mẹ của bạn? Mẹ […]

KHÔNG CÓ KẺ THÙ BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH BẠN

Nếu không có truyền thông thì khó mà có hiểu biết thật sự. Nhưng phải nhớ rằng trước hết bạn phải truyền thông được với chính mình. Nếu bạn không thể truyền thông được với chính mình thì làm sao bạn có thể truyền thông với người khác? Thương yêu cũng vậy. Nếu bạn không […]