THIỀN TẬP HƯỚNG DẪN QUÁN CHIẾU, BUÔNG BỎ SÂN HẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI LIÊN HỆ TỐT ĐẸP VỚI CHA MẸ

Hai bài thiền tập hướng dẫn sau đây là hai bài thực tập giúp ta chuyển hoá tâm sân hận và thiết lập lại liên hệ tốt đẹp với cha mẹ.

Chúng ta có thể áp dụng thực tập bằng cách quán chiều lời hướng dẫn theo hơi thở của mình trong im lặng, hoặc nhờ một người khác đọc.

Trước khi thực tập quán chiếu những lời hướng dẫn thì nên bắt đầu theo dõi hơi thở chánh niệm trong vài phút để cho thân tâm lắng dịu. Chúng ta niệm thầm: “Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào; thở ra, tôi biết tôi đang thở ra” trong một hay hai hơi thở đầu. Trong những hơi thở sau thì có thể niệm thầm những từ khoá: “vào”, “ra”. Niệm “vào” khi hơi thở vào, “ra” khi hơi thở ra. Không nên nói các chữ “vào, “ra” một cách máy móc mà phải thực sự tiếp xúc với hơi thở vào ra. Khi quán chiếu các lời hướng dẫn trong các bài tập sau đây, chúng ta cũng áp dụng phương pháp tương tự, nghĩa là trong một, hai hơi thở đầu thì quán chiếu toàn câu hướng dẫn, trong các hơi thở sau thì chỉ cần quán chiếu những “câu chìa khoá”.

QUÁN CHIẾU, BUÔNG BỎ SÂN HẬN

 1. Thở vào, tôi thấy một người đang giận giữ

Thở ra, tôi thấy người ấy đang khổ.

 1. Thở vào, tôi thấy cái giận tạo đổ vỡ nơi mình và nơi người

Thở ra, tôi thấy cái giận đốt cháy tất cả mọi công trình.

 1. Thở vào, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong thân tôi

Thở ra, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong tâm tôi.

 1. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của giận nơi tự ái và u mê

Thở ra, tôi cười với niềm tự ái và sự u mê của tôi.

 1. Thở vào, tôi thấy một người giận đang khổ đau

Thở ra, tôi biết người ấy cần tình thương của tôi.

 1. Thở vào, tôi thấy hoàn cảnh và những khổ đau của người ấy

Thở ra, tôi hiểu được hoàn cảnh và những khổ đau ấy.

 1. Thở vào, tôi thấy tôi đang bị ngọn lửa giận hờn đốt cháy tim gan

Thở ra, tôi thấy tôi cần tưới nước cam lộ từ bi của chính tôi.

 1. Thở vào, tôi biết cái giận làm tôi xấu

Thở ra, tôi biết chính tôi làm cho tôi xấu.

 1. Thở vào, tôi biết chính tôi là ngôi nhà đang cháy

Thở ra, tôi biết tôi phải trở về chữa cháy tâm tôi.

 1. Thở vào, tôi nguyện giúp cho người kia bớt khổ

Thở ra, tôi biết tôi có thể giúp cho người kia bớt khổ.

Xem thêm >>> DẠY CON CÁI BẰNG CÁCH CHỈ RA HẬU QUẢ, KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI ĐE DỌA

QUÁN CHIẾU, BUÔNG BỎ SÂN HẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI LIÊN HỆ TỐT ĐẸP VỚI CHA MẸ

 1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé năm tuổi.

Thở ra, tôi cười với em bé năm tuổi là tôi.

 1. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích.

Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương.

 1. Thở vào, tôi thấy cha tôi một em bé năm tuổi.

Thở ra, tôi cười với cha tôi như với một em bé năm tuổi.

 1. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là cha tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích.

Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi bằng nụ cười hiểu biết và xót thương.

 1. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi một em bé năm tuổi.

Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như với một em bé năm tuổi.

 1. Thở vào, tối thấy em bé năm tuổi là mẹ tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích.

Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi bằng nụ cười hiểu biết và xót thương.

 1. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi năm tuổi.

Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi năm tuổi.

 1. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi.

Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi.

 1. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi.

Thở ra, tôi cười với mẹ tôi trong tôi.

 1. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi.

Thở ra, tôi nguyện chuyển hoá cho cả cha tôi và tôi.

 1. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi.

Thở ra, tôi nguyện chuyển hoá cho cả mẹ tôi và tôi.

(Trích từ sách Giận, tác giả Thích Nhất Hạnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *