TƯỚI HOA

Cách đây vài năm, một cặp vợ chồng từ Bordeaux đến Làng Mai để nghe pháp thoại vào dịp Lễ Đản Sanh Bụt. Trong bài pháp thoại hôm đó tôi có nói về phép thực tập tưới tẩm có lựa chọn, thực tập tưới hoa. Tôi để ý thấy bà vợ yên lặng khóc suốt bài pháp thoại. Sau pháp thoại, tôi đến nói với ông chồng: “Cây hoa của bạn cần được tưới tẩm đấy!” Người chồng tức thì hiểu ngay ý tôi và trên đường về nhà ông đã tưới tẩm những hạt giống tích cực nơi vợ mình. Khi hai vợ chồng về đến nhà, các con của bà rất ngạc nhiên vì thấy mẹ mình rất tươi mát và hạnh phúc. Đã lâu lắm, chưa bao giờ chúng thấy bà rạng rỡ như ngày hôm ấy.

Xem thêm >>> TRỞ VỀ ĐỂ GIÚP

Bà có rất nhiều hạt giống tốt trong bà nhưng ông đã không nhận ra. Ông đã không tưới tẩm chúng. Ông chỉ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực bởi vì ông không có cơ hội tu tập. Ông có đủ khả năng tưới hoa nhưng phải chờ đến khi tới Làng Mai để được nhắc nhở điều cần thực tập. Ông cần một vị thầy thúc đẩy ông làm chuyện đó. Cho nên một cộng đồng tu tập quan trọng vô cùng. Chúng ta cần tăng thân, cần sư anh, sư chị, cần bạn bè nhắc nhở ta thực tập những gì mà ta đã biết. Chánh Pháp có sẵn trong mỗi chúng ta, nhưng cần phải được tưới tẩm để có thể hiển lộ và trở thành có thật. Nếu bạn quả có tưới tẩm những hạt giống tích cực trong người thương của bạn thì người ấy ngày hôm nay đâu có gây đau khổ cho bạn như vậy. Vậy thì bạn chịu trách nhiệm một phần về khổ đau của bạn.

(Trích từ sách Giận, tác giả Thích Nhất Hạnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *