SỐNG CHUNG HÒA HỢP

Khi hai người sống chung với nhau, muốn giữ cho được hạnh phúc lâu dài, điều trước tiên là họ phải biết cách tháo dỡ ngay những nội kết mà họ đã tạo cho nhau.

Biết cách tháo dỡ ngay những nội kết mà họ đã tạo cho nhau.

Hạnh phúc không còn là vấn đề của một người. Khi người kia không vui thì mình cũng không tài nào vui được. Cho nên phải thường xuyên tìm hiểu nhau và thực hành ái ngữ để giúp nhau giữ vững hạnh phúc.

Khi người vợ thấy có điều chi chưa vừa lòng thì phải bày tỏ cho người chồng biết ngay. Người chồng cũng vậy. Khi thấy có bất hòa là phải tìm cách giải quyết ngay, không được lo là. Người vợ có thể nói: “Anh à, em muốn chúng ta cùng nhìn sâu vào việc này để cùng nhau giải quyết. Đừng để nó trở thành lớn có thể gây đổ vỡ làm cho cả hai ta phải đau khổ”. Điều này cũng cần được thực tập giữa cha con, mẹ con, anh em và bạn hữu.

Sở dĩ nội kết có mặt là tại vì mình sống thiếu hiểu biết, thiếu chánh niệm. Nếu chánh niệm lúc nào cũng có mặt, thì khi có nội kết là mình biết ngay và mình lập tức tìm cách tháo gỡ chúng chẳng có gì khó khăn.

Thích Nhất Hạnh
Nguồn: Hoa Đà Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.