Monthly Archives: Tháng Hai 2020

NHỮNG NÚT THẮT CỦA SÂN HẬN

Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau, của sân hận, và của bực bội, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, giây quấn, bởi vì chúng trói buộc, không cho ta được tự do. Khi một người nào đó thoá mạ ta hay đối xử […]

PHỤNG SỰ TỔ QUỐC

Chính quyền nước Pháp đã cố gắng hết sức để lo cho các người trẻ bạo động. Họ đã có ít nhiều tuệ giác. Họ biết rằng bạo động và khổ đau của những người trẻ có gốc rễ từ xã hội. Để biết cách đối trị ta phải biết lắng nghe như một vị […]