Category Archives: Uncategorized

KHÔNG SINH, KHÔNG DIỆT CHỈ CÓ SỰ CHUYỂN HÓA KHÔNG NGỪNG

Câu hỏi: Nếu như nói không có sinh cũng không có diệt, vậy thì hành động giết người có gì là sai trái? Thầy Thích Nhất Hạnh: Một câu hỏi rất hay! Khi ta muốn giết hại một ai đó, ta nghĩ rằng ta có thể giết người đó, điều này chứng tỏ ta đang có […]

NUÔI DƯỠNG CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG PHÚT GIÂY


Một buổi chiều mùa đông, sau khi đi thiền hành trên đồi về, tôi thấy mọi cửa lớn cửa nhỏ trong cốc đều mở tung. Trước khi đi, tôi đã quên đóng cửa lại và gió lạnh thổi tung mọi cánh cửa. Giấy tờ trên bàn bay tứ tán. Tôi liền đóng cửa lại, thắp […]